ประวัติโรงเรียนหนองหลวงศึกษา

ปี พ.ศ. 2522โรงเรียนได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นที่ตำบลหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีชื่อว่า “โรงเรียนหนองหลวงศึกษา”5 เมษายน 2522ประชาชนชาวตำบลหนองหลวงและพระคุณเจ้าอุดมสังวรสุทธิเถระ(วัน อุตต โม) พระครูศรีธรรมวิภาค และเจ้าการบุญมี ทิฐตปุญญ โญ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารชั่วคราว ตามแบบกรมสามัญศึกษาขนาด7×54เมตร จำนวน6 ห้องเรียน บนเนื้อที่ทำเลี้ยงสัตว์ตำบลหนองหลวง งบประมาณการก่อสร้างได้จากเงินบริจาคจากกี่ต่างๆ ประมาณ10,000 บาท และได้จากเงินของ คณะทส.ปช ตำบลหนองหลวง ที่ปฎิบัติงานดีเด่นจนได้รับคำชมเชย และรางวัลจากกองทัพภาคที่2 ส่วนหน้าจังหวัดสกลนคร โดยได้รับการสนับสนุนของ ชค.23 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นเงิน 100,000 บาท

วันที่22พฤษภาคม พ.ศ.2522 ประชาชนชาวตำบลหนองหลวง ได้ทำพิธีมอบอาคารวำนวน56ห้องเรียน ที่ประชาชนก่อสร้างให้ โดยนายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมีท่านผู้ว่านายสายสิทธิ พรแก้ว เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเปิดการเรียนการสอน ครั้งแรกกับนักเรียนแบบสหศึกษา มีจำนวนนักเรียนครั้งแรก จำนวน71คน จำนวน2 ห้องเรียน ครูใหญ่ คนแรกชื่อ นางสาวนิวรณ์ สุทธิ บุญ และตั้งชื่อโรงเรียนว่า หนองหลวง

ปีพ.ศ.2523วันที่8ตุลาคม2523คณะกรรมการสภา ตำบลหนองหลวง ได้ประชุมครั้งที่18/2523มีใติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นทุ่งเลเลี้ยงสัตว์ ด้านทิศตะวันตกของสถานีพืชอาหารสัตว์สกลนคร จำนวน 200ไร่53 ตารางวา เป็นที่ดินก่อสร้างโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ    จรดเขตทางหลวงแผ่นดิน      ยาว 470 เมตร

ทิศใต้         จรดที่สาธารณประโยชน์        ยาว 270 เมตร

ทิศตะวันออก    จรดสถานีพืชอาหารสัตว์สกลนคร  ยาว 825 เมตร

ทิศตะวันตก       จรดเรือนจำจังหวัดสว่างแดนดิน     ยาว 535 เมตร

ปีการศึกษา 2523    ได้จัดสรรงบประมาณสร้่างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 100,000บาทพร้อมห้องน้ำ้้้ส้วมนักเรียน 1 หลังประมาณ 43,000บาท

ปีการศึกษา 2524  ได้งบประมาณบ้านพักครู 1 หลังประมาณ 100,000บาท

ปีการศึกษา 2525    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216 ค ใครึกหลัง งบประมาณ 1,850,000บาท

บ้านพักครู 1 หลัก งบประมาท 208,000บาท

ปีการศึกษา 2526-2527เข้าโครงการ ม.พ.ช.2 รุ่นที่  1  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร  216 ค.ครึกหลัง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม  โรงฝึกงานคหกรรม 1 หลลังโรงฝึกงานเกตรษ 1 หลังงบประมาณ 1,040,000บาทเเละวัสดุครุภัณฑ์ ประกอบทั้งหมดรวม969,000บาทหอประชุมขนาดเล็ก 1 หลังงบประมาณ 1,040,000บาทบ้านพักครูแฝด 1หลัง งบประมาณ 269,666

 

 

Posted in Uncategorized

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s