วีดีโอ

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

 ▼

ม.6/1 รุ่น 14

youtube.com | by 8127091992543 | 7/18/2011 5:52:54 PM | 1209 views

 
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

 ▼

ชนะเลิศการเเข่งขัน My Little Farm สองปีซ้อน

youtube.com | by 54101201242 | 11/1/2011 1:30:37 PM | 334 views

 
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

 ▼

หนังสั้น

youtube.com | by 54101201242 | 10/31/2011 5:50:15 PM | 779 views

 
หนองหลวงศึกษา สัปดาห์อาเซียน

หนองหลวงศึกษา สัปดาห์อาเซียน

 ▲

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 จังหวัดสกลนคร

youtube.com | by phongping | 9/11/2012 12:15:45 PM | 357 views

 
Advertisements

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1 มีความยึดมั่น และศรัทธาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2 มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน และประหยัด

3 มีความรู้และท้กษะพื่นฐานตามหลักสูตร

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้           ควบคู้คูณธรรม

ก้าวนำเทคโนโลยี                      ดนตี กีฬาเลิศ

เชิดชูศิลปวัฒนธรรม                   เกษรกรรมธรรมชาติ